RiverGuide Recreant

Recreatievaart

RiverGuide Recreant: de app voor de pleziervaart.
Gemak op het water: plan uw route voortaan efficiënter dan ooit! Tijdens uw vaarreis geeft RiverGuide alle relevante informatie wat u onderweg tegen gaat komen (bruggen, sluizen) of moet weten (o.a. doorvaarhoogte, marifoonkanaal, sluitingen). Alle noodzakelijke detailinformatie van bruggen, sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, marifoonkanaal of telefoonnummer(s): het is allemaal te vinden in RiverGuide Recreant.

Android iOS

Functionaliteiten

Persoonlijk routeadvies, met reistijden
Route op de kaart en als lijst
Details op de route
De vaarweg op de kaart
Jachthavens en ligplaatsen
Boeien, verkeersborden en kilometrering
Stroming en waterstanden
RiverGuide app RiverGuide app

RiverGuide Binnenvaart

Binnenvaart

De app voor de schipper: voor het vlot, veilig en slimmer varen!
RiverGuide ondersteunt bij het plannen van de reis. Tijdens de vaart geeft RiverGuide alle relevante informatie wat u onderweg tegen gaat komen. Of u nu op zoek bent naar de detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, marifoonkanaal of telefoonnummer, alles is duidelijk zichtbaar op uw scherm. Inzicht door de juiste informatie op het juiste moment.

Android iOS Website

Functionaliteiten

Routeplanning over het water
Reistijdvoorspelling & brugopeningen
Ligplaatsen en bezetting
Terugkoppeling op AIS-signaal
Berichten aan de scheepvaart
Kaartlagen, b.v. getij & stroming
Vaarweginformatie
RiverGuide app RiverGuide app

Blog

Blog afbeelding

RiverGuide v2.0 meer gebruikersgemak en veiliger

RiverGuide Recreant heeft een make-over gehad, een nieuw ontwerp en extra functionaliteit. Allemaal met het oog om de vaarweggebruiker beter te ondersteunen en veiligheid op de Nederlandse vaarwegen te verbeteren.

RiverGuide Recreant is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikers. Afgelopen jaren hebben we veel feedback en verzoeken mogen ontvangen en hebben we de app een aantal keren uitgebreid. En er lag ook nog een wensenlijstje...

Lees verder

De laatste updates rondom RiverGuide worden bijgehouden op de RiverGuide blog.

Ga naar de blog

Tutorials

Recreant - Plan een reis

Recreant - Reisvoorbereiding

Recreant - Informatie op de route

Recreant - Kaartlagen

RiverGuide Binnenvaart

Waar werken we aan?

 • RiverGuide Wadden

  RiverGuide wadden Voor het aankomende vaarseizoen wordt RiverGuide uitgebreid met functionaliteit voor de wadden. In samenwerking met RWS wordt voor de wadvaarders onder meer informatie verstrekt over de actuele en voorspelde waterhoogtes, stroming, de diepte en de golfhoogtes. Zo kan de wadvaarder zijn reis goed voorbereiden en heeft de informatie in RiverGuide bij de hand.
 • Zuid-Holland op de Kaart

  Workshop Zuid-Holland op de kaart Er is veel data beschikbaar van de provinciale vaarwegen, ook in Zuid-Holland. De vaarweggebruikers en de vaarwegbeheerders hebben in een workshop hun behoefte en wensen voor de app en de beschikbare data in kaart gebracht. De aankomende periode komt de nieuwe functionaliteit en data voor de Provincie Zuid-Holland in de beide RiverGuide apps beschikbaar. Dit is een vernieuwd dashboard en nieuwe data zoals de diepte, verkeersborden, maximale snelheden, etc.
 • Noord-Holland

  Marifoonverkeer verminderen mockup Voor zowel het wegverkeer als de recreatievaart is inzicht in en afstemming van brugopeningen belangrijk. In de RiverGuide app is de functionaliteit ingebouwd die op basis van locatie en snelheid van schepen automatisch de verwachtte aankomsttijd bij een brug berekent. Deze informatie en informatie over drukte op de weg, OV en hulpdiensten gebruikt de brugwachter om het openingstijdstip te bepalen Op deze manier krijgt de schipper op een gebruiksvriendelijke manier inzicht in zijn reis, namelijk weten wanneer je waar aankomt. En de brugwachter kan op deze manier zijn rol optimaal uitvoeren. Een win-win dus.
 • RiverGuide - Koerswijzer

  Marifoonverkeer verminderen mockup Nederland heeft veel vaarwegen en kruispunten. Onder aanvoering van Rijkswaterstaat wordt er nieuwe functionaliteit in de app ontwikkeld om de recreatievaart inzicht te geven in de actuele en relevante omstandigheden op kruispunten, variërend van omgevingsinformatie en mogelijk op termijn ook het actuele verkeersbeeld. Dit is mede gebaseerd op Varen Doe Je Samen knooppunten.
 • Ontlasten Marifoonverkeer - haven Rotterdam

  Marifoonverkeer verminderen mockup Ook de Nederlandse vaarwegen worden steeds drukker, de marifoonkanalen raken op veel kritische en drukke plekken overbelast. In de Rotterdamse haven wordt samen met de binnenvaart en de verkeersbegeleiders (VTS-ers) in de aankomende maanden een aantal experimenten met behulp van RiverGuide uitgevoerd. Door meer informatie in RiverGuide aan te bieden wordt nagegaan of de hoeveelheid verkeer over de marifoon kan worden teruggedrongen.
 • Moerdijk – Havenregistratie en Meldingen

  De binnenvaart moet zich op veel plekken steeds weer melden en registreren. Doel van dit project, onder leiding van de Port of Moerdijk, is RiverGuide uit te breiden zodat schippers zich eenvoudiger kunnen melden en dat informatie over de havens eenvoudig wordt ontsloten en vindbaar is. Schippers kunnen meldingen doen op basis van RiverGuide. De vaste gegevens zijn direct beschikbaar en worden zoveel als mogelijk automatisch ingevuld bij de diverse meldingen.

Feedback geven

Heeft u vragen of verbetersuggesties voor één van de applicaties? Geef ze aan ons door via onderstaand formulier.

Samenwerking

RiverGuide is het innovatieplatform van en voor de vaarwegbeheerders om samen met de vaarweggebruikers snel te kunnen innoveren door data te delen en te visualiseren. De doelstelling van de RiverGuide applicatie is om van de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen en in havens te bevorderen. Dit wordt bereikt door op een innovatieve manier de beschikbare data te ontsluiten, te bundelen, te delen en op een uniforme wijze, visueel, in de Riverguide applicatie, zichtbaar te maken.

Uitgangspunt hierbij is dat in nauwe samenwerking met de vaarweggebruikers de behoeftes in kaart worden gebracht en dat RiverGuide een applicatie wordt met landelijke dekking, waarbij de verschillende vaarwegbeheerders samenwerken en elk hun eigen innovatie kunnen invoeren. Uitgangspunt hierbij is de resultaten duurzaam te ontsluiten om zo de continuïteit van de innovaties te borgen.

 • Port of Rotterdam

  Port of Rotterdam

 • Provincie Zuid-Holland

  Rijkswaterstaat

 • Port of Amsterdam

  Port of Amsterdam

 • North sea port

  North Sea Port

 • Provincie Zuid-Holland

  Provincie Zuid-Holland

 • Groningen Seaports

  Groningen Seaports

 • Port of Moerdijk

  Port of Moerdijk

 • Provincie Noord-Holland

  Provincie Noord-Holland